INDIVIDUĀLĀS UN KOMANDU APMĀCĪBAS VADĪTĀJIEM.

LĪDERĪBAS APMĀCĪBAS

CILVĒKVADĪBAS PRASMJU UZLABOŠANA UN STIPRINĀŠANA, LĪDERĪBA

Lēmumu pieņemšana ar ierobežotu informācijas daudzumu un sakarību saskatīšana haosā, ir vienas no pamata prasmēm, kas raksturo labu līderi un komandas vadītāju.

VADĪTĀJA KOMUNIKĀCIJA AR KOMANDU

Uzņēmumu, departamentu un komandu vadītājiem

Tev ikdienā ir gan jāmotivē savi darbinieki, gan arī jānodod viņiem dažāda informācija saprotamā veidā. Tajā pašā laikā Tu nedrīksti radīt lieku satraukumu vai pateikt ko lieku/nevēlamu. Tev ir arī jābūt starpniekam starp biznesa vajadzībām un ikdienas darba procesiem. Vadot komandu, komunikācijas izaicinājumi ir ik uz soļa un katrs komandas dalībnieks ir atšķirīgs.
Nepieciešamās komunikācijas prasmes šādām situācijām ir iespējams apgūt un uzlabot. Izanalizējot esošo situāciju un Tavu mērķi, sastādīsim individuālu apmācību programmu, lai stiprinātu un paaugstinātu tavas kā komandas vadītāja komunikācijas un individuālo sarunu prasmes.

LĪDERA PRASMJU PILNVEIDOŠANA

Kā jauniem, tā pieredzējušiem vadītājiem, līderiem. 

Vadītāja ikdiena sastāv no neskaitāmiem izaicinājumiem. Sākot ar komandas motivēšanu un skaidras vīzijas parādīšanu, turpinot ar dažādu vajadzību apvienošanu un beidzot ar lēmumu pieņemšanu limitētas informācijas apstākļos. Lai to paveiktu un spētu parādīt sevi kā veiksmīgu līderi, ir gan jāspēj sadarboties, gan sadzirdēt, gan spontāni reaģēt un pielāgoties dotajiem apstākļiem, kas biznesa vidē mainās ārkārtīgi dinamiski. 
Pielietojamā improvizācija efektīvi palīdz attīstīt šīs iemaņas un padarīt spēcīgākas dabiskās līdera īpašības. Būt līderim ir Tava ikdiena un šīs apmācības palīdzēs tai ritēt harmoniskāk un veiksmīgāk. Līderība ir prasme, kuru iespējams apgūt un padarīt par savas personības dabisku sastāvdaļu.

NO SPECIĀLISTA PAR VADĪTĀJU

Vadītājiem, kuri tikuši paaugstināti no komandas vai uzņēmuma vidus un irpeikš sevi pierādījuši kā lieliski speciālisti savā jomā. 

Vienu dienu Tavi kolēģi ir Tavi labākie draugi, bet jau nākamajā - Tev padota komanda. Vakar Tu biji lielisks speciālists savā jomā un brīvi orientējies pienākumos, šodien Tavi pienākumi ir mainījušies un jāspēj attīstīt citi speciālisti, lai Tev nav jādara darbs viņu vietā un Tu vari fokusēties uz saviem jaunajiem pienākumiem? Un kādi tad patiesībā ir vadītāja pienākumi? Kā kļūt no speciālista par veiksmīgu vadītāju? Vai Tu tiksi galā?

Šie ir biežākie jautājumi un pārdomas jaunajiem vadītājiem, kas tikuši paaugstināti uzņēmuma vai departamenta iekšienē. Ne reti ar šiem izaicinājumiem ir grūti tikt galā un rezultāti krīt vai arī uzlabojumi notiek ārkārtīgi lēni. Lai tas nenotiktu, piedāvājam speciāli pielāgotas apmācības jaunajiem vadītājiem, kurās: 

  • analizējam atšķirību starp vadītāju un speciālistu

  • apgūstam pamata cilvēkvadības prasmes

  • identificējam savu vadītāja stilu un kā to pielāgot komandai

  • apgūstam komandas motivācijas paņēmienus

  • uzlabojam un papildinām komunikācijas prasmes, pielāgojot tās komandas vadībai, vadību prezentācijām un sapulcēm

  • veidojam izpratni par veiksmīgu līderību

  • attīstam veiksmīga līdera prasmes un domāšanu

RUNAS RĀMIS

©2019 by Runas Rāmis