Trenē savu radošumu: mini latviešu tautas mīklas

Updated: Dec 3, 2019

Radošs var būt ikviens! Jo īpaši - latvietis novembrī!

Vai zināji, ka mēs jau izsenis esam trenējuši savu radošumu. Ne velti mums ir tik daudz tautas mīklu!Un vai Tu vari atminēt?


1. Ko pāriet var, bet apiet nevar


2. Četras kājas un tomēr netiek no vietas


3. Savīti meži uz kāposta


4. Kas ar bez arkla?


5. Caur griestiem kumeļu zog


6. Nabagam tas ir, cik tik grib, bet bagāts pirkdams nevar nopirkt


7. Sniegs vītolu pie zemes liec


8. Iet bez kājām, sit bez rokām, rāda bez pirkstiem


9. Acis redz, mute dara


10. Jo vairāk atņem, jo lielāks top


Pareizās atbildes atrodi šī raksta beigās.

Par radošumu.

Enciklopēdija Britannica radošumu raksturo kā ir spēju radīt vai savādākā veidā padarīt iespējamu kaut ko jaunu.

Tas var būt:

  • Jauns problēmas risinājums

  • Jauna metode vai iekārta

  • Jauns mākslas objekts vai forma.

Savukārt, radošā domāšana tas ir domāšanas veids, kas ietver domāšanu par problēmām un situācijām jaunā veidā/no kādas jaunas perspektīvas, kas rezultējas netradicionālos risinājumos.

Spēja radoši domāt piemīt ikvienam indivīdam. Radošums tiek maldīgi saistīts tikai ar mākslas darbu radīšanu. Jā, tas ir viens no veidiem, bet ne vienīgais. Arī jaunu produktu veidošana darbā, risinājumu meklēšana klientu vajadzībām un sapulces, kurās izmantojat prāta vētras jeb brainstormingu ir lieliski radošuma piemēri.

Ikdienas ieradumi, kas var palielināt Tavu radošumu:

  • pastaigas (bez mobilā telefona izmantošanas)

  • ceļošana

  • iziešana no savas komforta zonas

  • meditācija

  • improvizācijas teātra spēlēšana , protams :)


Mīklu atminējumi:

1. Ceļš, 2. Krēsls, 3. Bizes, 4. Kurmis, 5. Zvejo zivis, 6. Bads, 7. Vecs, sirms vīrs, 8. Sienas pulkstenis, 9. Žāvas, 10. Caurums


1,791 views0 comments

RUNAS RĀMIS

©2019 by Runas Rāmis