Par metodi

Mēs pielietojam improvizāciju.
Ar īsām un aizraujošām spēlēm, trenē improvizācijas prasmju pielietošanu ārpus skatuves.


"Improvizēt" nozīmē: būt klātesošam procesā, nekavējoties pieņemt situāciju, spēt sadarboties ar tajā iesaistītajiem cilvēkiem, reaģēt neparedzamos apstākļos un spēt veidot radošus risinājumus!

Raymond Van Deer izveidotais PLAY! modelis - improvizatora domāšanu izskaidro sekojoši:

P - Presence: klātesamība notiekošajā. Absolūts šeit un tagad.

L - Leep in: Riskē, lec iekšā. Atrodi risinājumu procesa laikā. Nesastingsti. Nebaidies.

A - Acceptance: apzinies un pilnībā pieņem esošo stāvokli.

Y - Yes, and: Jā, un - atrodi situācijā vai cilvēkā to, kam teikt "Jā" un papildini ar rīcību. Ģēnija redzēšana ikvienā

! - Impact: Dari ar 100% atdevi un tas veiksmīgi ietekmēs reultātu 

Runas Rāmja komanda vada mācības, kas ilgtermiņā pilnveido tādas prasmes, kā: radošums, komunikācija, sadarbība, līderība un pašapziņa. Ilgtermiņa rezultāts tiek panākts, pateicoties:

  • teorijas apguvei caur praksi
  • refleksijai, kas palīdz atrast pielietojumu apgūtajam savā ikdienā
  • vadības psiholoģijai, kas ļauj dziļāk izprast savu uzvedību un tās iemeslus
  • improvizācijas metodēm, kas ļauj eksperimentēt ar jaunām prasmēm un uzvedības modeļiem 
  • psiholoģiski drošai, brīvai un pozitīvai videi, kura ļauj būt pašam un ļauj kļūdīties jauno prasmju apgūšanas laikā


Pētījumi un prakse liecina, ka pielietojot improvizācijas teātra metodes personības izaugsmes treniņos ir iespējams apgūt jaunas uzvedības un lēmumu veidošanas prasmes, izmainīt ierastos reaģēšanas paternus, asināt prātu un palielināt radošuma spējas kā arī paaugstināt iekšējo mieru, kas  noteik pateicoties spējai pieņemt esošo situāciju un tajā ātri, kvalitatīvi un radoši rīkoties.

Komanda

CEO

Aija Iesalniece

Uzņēmuma "Runas Rāmis" vadītāja, pielietojamās improvizācijas trenere. Sertificēta supervizore ar maģistra grādu vadības psiholoģijā. Uzņēmēja, pielietojamās improvizācijas trenere un vēstnese Latvijā, improvizācijas teātra aktrise kopš 1999. gada, starptautiskās pielietojamās improvizācijas grupas - Applied Improvisation Network (AIN) - biedre. Rīgas Stradiņa Universitātes un augstskolas, RTU un "Turība" vieslektore komunikācijas un improvizācijas jomā. Komunikācijas, runas, sadarbības un līderības trenere ar plašu profesionālo pieredzi starptautiskā komandu vadībā. Aija uzstājusies kā runātāja kā vietējās, tā starptautiskās konferencēs ("Rosinātava", "Future of the Contact centers", "AIN global conference" u.c.) Aija mīl teikt - "Saruna sākas ar klausīšanos un beidzas ar izpratni. Vidusdaļā ir jāimprovizē"

pielietojamās improvizācijas treneris

Krišjānis Berķis

Krišjānis Berķis ir improvizators, pasākumu vadītājs, kā arī komunikācijas treneris. 7 gadus darbojies Rīgas Improvizācijas teātrī kā aktieris un pasniedzējs. Sadarbojies ar KSenukai, H&M, Radisson Blu Hotel, Riga Plaza, Latvijas valsts meži, Ungārijas un Britu vēstniecībām Latvijā. Pēdējos piecos gados novadījis vairāk nekā 650 publiskās runas un komunikācijas nodarbības, izmantojot improvizācijas teātra tehnikas. Spēj atraisīt komunikācijas prasmes pat vis-introvertākajos cilvēkos, jo pats ļoti labi zina, kā ir tādam būt. "Pielietojamā improvzācija ir rīks, kurš ļauj Tev piekļūt savām superspējām"

pielietojamās improvizācijas trenere

Elīna Biseniece

Improvizācijas teātra aktrise kopš 2009. gada, improvizācijas trenere, podkāsta "Būsim reāli" veidotāja un vadītāja, mācību un meistarklašu vadītāja, sabiedrisko attiecību un komunikācijas speciāliste Praktizē improvizāciju jau 10 gadus. Pēdējos 7 gadus izmantojusi improvizācijas tehnikas, lai: - palīdzētu attīstīt produktus un online saturu jauniem uzņēmējiem; - palīdzētu uzņēmumu saziņai ar klientu pāriet no klātienes uz online vidi; - palīdzētu vienkāršot idejas un informāciju no dziļajiem racējiem tā, lai to saprot arī iesācējs; izklaidētos, taisot video skečus un memmes. "Pielietojamā improvizācija ir veids, kā drošos apstākļos trenēties dzīvei"