Kā notiek

mentorings, supervīzija vai individuālie prasmju treniņi.

1:1 Individuālie līderības, drosmes, komandas vadības vai komunikācijas treniņi, izstrādātas tieši Tev. Šo treniņu mērķis ir palīdzēt Tev sasniegt savējo mērķi. Treniņos tiek izmantotas vadības psiholoģijas, supervīzijas un pielietojamās improvizācijas metodes, kas palīdz apzināties un identificēt savas stiprās puses un pilnveidot tās.  Pirmajā tikšanās reizē mēs iepazīstamies un tu saņem sev izstrādātu individuālo tikšanās reižu plānu - pielāgotu Tavam sasniedzamajam mērķim.

Process

 • Pielieto apgūto savā ikdienā

  Katra tikšanās reize ir fokusēta uz mērķi, kuru vēlies sasniegt. Konsultācijā uzzinātais ir pielāgojams Tavai konkrētajai situācijai.

 • Biežums

  Tikšanās laiks un biežums ir pēc individuālas vienošanās. Parasti 1 x 2 nedēļās (konsultācijas, treniņi konkrētam īstermiņa mērķim) vai 1x mēnesī (supervīzijas sesijas ilgtermiņa izaugsmei)

 • Ieguvumi

  Identificē savu patreizējo rīcību un uzvedības iemeslus un sekas, eksperimentē ar jauniem uzvedības modeļiem un pielieto tos sava mērķa sasniegšanai. Izmantotās treniņu metodes viegli lietojamas arī vēlāk, patstāvīgi.

Norises veidi un vieta

 • Konsultāciju kabinetā

  Rīgā vai Valmierā, individuālo konsultāciju kabinetā. Rīgā - Baložu 18 vai Valmierā - Purva iela 12a

 • Pastaigas veidā, ārā

  Rīgā vai Valmierā, konsultācija apvienota ar pastaigu brīvā dabā, kādā no parkiem

 • Zoom

  Tiešsaistē - Zoom zvanu vidē

Konsultāciju vada

CEO

Aija Iesalniece

Uzņēmuma "Runas Rāmis" vadītāja, pielietojamās improvizācijas trenere. Sertificēta supervizore ar maģistra grādu vadības psiholoģijā. Uzņēmēja, pielietojamās improvizācijas trenere un vēstnese Latvijā, improvizācijas teātra aktrise kopš 1999. gada, starptautiskās pielietojamās improvizācijas grupas - Applied Improvisation Network (AIN) - biedre. Rīgas Stradiņa Universitātes un augstskolas, RTU un "Turība" vieslektore komunikācijas un improvizācijas jomā. Komunikācijas, runas, sadarbības un līderības trenere ar plašu profesionālo pieredzi starptautiskā komandu vadībā. Aija uzstājusies kā runātāja kā vietējās, tā starptautiskās konferencēs ("Rosinātava", "Future of the Contact centers", "AIN global conference" u.c.) Aija mīl teikt - "Saruna sākas ar klausīšanos un beidzas ar izpratni. Vidusdaļā ir jāimprovizē"