INDIVIDUĀLĀS UN KOMANDU APMĀCĪBAS VADĪTĀJIEM.

LĪDERĪBAS APMĀCĪBAS

CILVĒKVADĪBAS PRASMJU UZLABOŠANA UN STIPRINĀŠANA, LĪDERĪBA

Lēmumu pieņemšana ar ierobežotu informācijas daudzumu un sakarību saskatīšana haosā, ir vienas no pamata prasmēm, kas raksturo labu līderi un komandas vadītāju.

VADĪTĀJA KOMUNIKĀCIJA AR KOMANDU

Uzņēmumu, departamentu un komandu vadītājiem

Tev ikdienā ir gan jāmotivē savi darbinieki, gan arī jānodod viņiem dažāda informācija saprotamā veidā. Tajā pašā laikā Tu nedrīksti radīt lieku satraukumu vai pateikt ko lieku/nevēlamu. Tev ir arī jābūt starpniekam starp biznesa vajadzībām un ikdienas darba procesiem. Vadot komandu, komunikācijas izaicinājumi ir ik uz soļa un katrs komandas dalībnieks ir atšķirīgs.
Nepieciešamās komunikācijas prasmes šādām situācijām ir iespējams apgūt un uzlabot. Izanalizējot esošo situāciju un Tavu mērķi, sastādīsim individuālu apmācību programmu, lai stiprinātu un paaugstinātu tavas kā komandas vadītāja komunikācijas un individuālo sarunu prasmes.

LĪDERA PRASMJU PILNVEIDOŠANA

Kā jauniem, tā pieredzējušiem vadītājiem, līderiem

Vadītāja ikdiena sastāv no neskaitāmiem izaicinājumiem. Sākot ar komandas motivēšanu un skaidras vīzijas parādīšanu, turpinot ar dažādu vajadzību apvienošanu un beidzot ar lēmumu pieņemšanu limitētas informācijas apstākļos. Lai to paveiktu un spētu parādīt sevi kā veiksmīgu līderi, ir gan jāspēj sadarboties, gan sadzirdēt, gan spontāni reaģēt un pielāgoties dotajiem apstākļiem, kas biznesa vidē mainās ārkārtīgi dinamiski. 
Pielietojamā improvizācija efektīvi palīdz attīstīt šīs iemaņas un padarīt spēcīgākas dabiskās līdera īpašības. Būt līderim ir Tava ikdiena un šīs apmācības palīdzēs tai ritēt harmoniskāk un veiksmīgāk. Līderība ir prasme, kuru iespējams apgūt un padarīt par savas personības dabisku sastāvdaļu.

Mobile Phone

Sazinies

RUNAS RĀMIS

©2019 by Runas Rāmis