Supervīzija

Supervīzija ir konsultatīvs atbalsts jautājumos, kas saistīti ar darbu un profesionālo darbību.

Individuālās supervīzijas sesijas garums ir 1 stunda. 
Sesijas var notikt kā klātienē, tā attālināti.
Vienas sesijas cena ir 50 eiro.
Supervizore: Aija Iesalniece
Augstākā līmeņa vadītāja, uzņēmēja, maģistra grāds vadības psiholoģijā un supervīzijā. Pieteikties supervīzijas sesijai:
Email again: