Course curriculum

 • 1

  1.BLOKS - PĀRLIECĪBA un DROSME

  • Spontanitāte

  • 1.nodarbība. Spontanitātes treniņš

  • 1.nodarbība. Mājas darbs: Mana balss telpā

  • Mājas darbs ar skaņu

  • 2.Nodarbība. Drosme un proaktivitāte.

  • 2.nodarbība: mājas darbs

  • 3. nodarbība: Pielāgošanās un vārdu izvēle

  • 3.nodarbība: mājas darbs

  • 4. nodarbība. Mana ideja ir vislabākā!

  • 4.nodarbība: mājas darbs

 • 2

  2.BLOKS - HARISMA

  • 1.nodarbība. Ķermeņa valoda un emocijas

  • 1.nodarbība Mājas darbs

  • Kā izdevās?

  • 2.nodarbība: Harsimas teorija

  • 2.nodarbība: Varas poza un harisma: VIDEO

  • 2.nodarbība: mājas darbs

  • Kuras metodes palīdz Tev palikt klātesošam?

  • 3.nodarbība: komunikācijas stili

  • 3.nodarbība: teorija

  • 3.nodarbība: mājas darbs

  • Komunikācijas tipi: Tavi novērojumi

  • 4.nodarbība: statusi, uzvedības statusu elastība

  • 4. nodarbība: mājas darbs

 • 3

  3.BLOKS - STĀSTS, PRECIZITĀTE un FLEKSIBILITĀTE

  • 1.nodarbība: Lifta runa. Teorija

  • 1.nodarbība: mājas darbs

  • 2.nodarbība. Stāsts un tēls. Prezentācija

  • 2.nodarbība: stāsta un tēla veidošanas teorija

  • 2.nodarbība. Mājas darbs

  • Tavi stāsti

  • 3.nodarbība - stāstniecība padziļināti

  • 3.nodarbība: Mājas darbs

  • 4.nodarbība. Vokālie elementi runā

  • 4.nodarbība: teorētiskais materiāls

  • Noslēgums