Kursa plāns

Tēmas un uzdevumi katrai dienai

 • 2

  1.nodarbība

 • 3

  2.nodarbība

  • Nesastingt stresā un strukturēt tekstu, zināt savas (sa)runas mērķi

  • PRAKTISKAIS TRENIŅŠ - situācijām, kad satraukuma dēļ prātā ir "melnais caurums"

  • PRAKTISKAIS TRENIŅŠ - informācijas precīzai noformulēšanai un skatuves laika izjūtai

  • Dienas pārskats

 • 4

  3.nodarbība

  • Noslēgums pirmo trīs dienu ciklam: runa un komunikācijas pamats, vārdu krājums, satraukuma vadība, spontanitāte

  • PRAKTISKAIS TRENIŅŠ - novērst pārpratumus sarunās un pielāgoties dažādiem sarunu partneriem

  • PRAKTISKAIS TRENIŅŠ- vienas un tās pašas informācijas pielāgošanai dažādām auditorijām

  • PRAKTISKAIS UZDEVUMS - treniņš un starppārbaudījums vienlaicīgi, apvienojot visu līdz šim apgūto

  • Dienas noslēgums

 • 5

  4.nodarbība

  • 2. cikls - stāstsu veidošana un pielāgošanās auditorijas jautājumiem

  • Sākums otrajam trīs nodarbību ciklam: stāsta struktūra, radošums un reakcija uz negaidīto

  • PRAKTISKAIS TRENIŅŠ - dažādu viedokļu pieņemšanai

  • PRAKTISKAIS TRENIŅŠ - spējai pielāgot savu stāstu auditorijai, saglabājot mērķi un galveno domu

  • Treniņš uzdevumam "Suflieris"

 • 6

  5.nodarbība

  • Stāsta veidošanas struktūra

  • PRAKTISKAIS TRENIŅŠ - liekvārdības un parazītvārdu izskaušanai

  • PRAKTISKAIS TRENIŅŠ - universāla stāsta struktūra

 • 7

  6.nodarbība

  • Otrā cikla noslēgums - savienojam spontanitāti un radošumu ar strukturētu un aizraujošu stāstu veidošanu

  • PRAKTISKAIS TRENIŅŠ - īsu un kodolīgu stāstu veidošanai saviesīgajām sarunām

  • PRAKTISKAIS UZDEVUMS - starppārbaudījums. Stāsta izveidošana

 • 8

  7.nodarbība

  • Ķermeņa valodas izmantošana

  • PRAKTISKAIS TRENIŅŠ - Prāta, runas un ķermeņa vienotai darbībai, satraukuma mazināšanai

  • PRAKTISKAIS TRENIŅŠ - Tavas ķermeņa valodas atbrīvošana

  • PRAKTISKAIS TRENIŅŠ - ķermeņa valodas izmantošana

 • 9

  8.nodarbība

  • Emociju izmantošana komunikācijā

  • PRAKTISKAIS TRENIŅŠ - prasme kāpināt emocijas, tādā veidā attīstot notikuma gaitu

  • PRAKTISKAIS TRENIŅŠ - dažādu emociju izvēle un ietekme uz runu / komunikāciju

  • PRAKTISKAIS TRENIŅŠ- Tavas emocijas- iepazīšana un izmantošana

 • 10

  9.nodarbība

  • Pēdējā nodarbība. Fināls. Visu apgūto prasmju apvienošana. Eksāmens :)

  • PRAKTISKAIS UZDEVUMS - eksāmena pirmais uzdevums

  • PRAKTISKAIS UZDEVUMS - eksāmena otrais uzdevums. Sertifikācija.

 • 11

  Kursa novērtējums

  • Kursa novērtējuma anketa

 • 12

  Dāvana - vebinārs "Emocijas profesionālajā komunikācijā"

  • Vebināra ieraksts "Emocijas profesionālajā komunikācijā"