Komunikācijas stili: TESTS

Kāds ir Tavs komunikācijas stils?

Katra cilvēka personība un individualitāte ļoti ietekmē viņa komunikācijas veidu. Būtiski atcerēties, ka neviens cilvēks neiekļaujas 100% precīzi vienā konkrētā komunikācijas stilā. Tomēr, lielākoties vienmēr būs viens, dominantais komunikācijas stils.

Lasīt tālāk