Eksperimentējošā mācīšanās

Vidē, kurā Tev atļauts brīvi eksperimentēt, kļūdīties un mācīties no savas pieredzes, Tu audz visātrāk.
Deivids Kolbs ir vienas no populārākajām mācību teorijām - Eskperimentējošā mācīšanās - izstrādātājs. Tās pamatā ir pieņēmums, ka cilvēks mācās no praktiskas pieredzes.
Tā kā dzīvē kļūdīties un mācīties no kļūdām var būt pārāk dārgi, Kolba eksperimentējošās mācīšanās cikla pieeju ir vēlams izmantot tieši jaunu prasmju apgūšanas procesā, drošā treniņu vidē.
Tieši to mēs darām pielietojamās improvizācijas nodarbībās.

Mazliet vairāk par Kolba pieeju.
Tā sevī iekļauj visus būtiskākos mūsdienu mācīšanās aspektus. Kolba teorija piedāvā teorētisku pamatojumu neatkarīgam un patstāvīgam mācīšanās procesam - darot, mācoties no kļūdām, pieredzot uz savas ādas un fokusējoties uz konkrētas problēmas atrisināšanu. Tā palīdz pasniedzējam iepazīt un izmantot dažādus skolēnu mācīšanās stilus, kā arī pielieto refleksiju, kas bagātina kā pasniedzēja tā skolēna vai studenta pieredzi. Šī pieeja palīdz arī veiksmīgam grupu darbam, ļaujot identificēt veidus, kā tieši šī grupa šajos apstākļos varētu sadarboties.

Eksperimentējošās mācīšanās cikls

- Konkrēta pieredze:
specifiska pieredze, kas pati par sevi mudina mācīties
- Reflektīva novērošana:
tiek veikti novērojumi un personīgā refleksija par piedzīvoto pieredzi
- Abstrakta konceptualizācija:
tiek veikti vispārīgi pieņēmumi par piedzīvoto pieredzi un izstrādātas idejas un principi kā rīkoties līdzīgās situācijās
- Aktīva eksperimentēšana:
Sākotnējā pieredze ir pārskatīta un tiek izmēģinātas jaunas pieejas


Eksperimentējošās mācīšanās izmantošana pielietojamās improvizācijas treniņos:
  •  improvizācijas teātra metodes un uzdevumi
  • novērojoums un refleksija
  • jauni rīcības modeļi
  • jaunas improvizācijas teātra metodes un ainas
Pielietojamās improvizācijas nodarbībās vienmēr sākumā tiek identificētas esošās prasmes, stiprās puses un ierastie rīcības modeļi. Izvēlētās metodes un spēles tiek precīzi piemeklētas tā, lai tās simulētu līdzīgas ikdienas situācijas.
Pēc spēļu un metožu izspēles, pārrunājam, kādas radās emocijas, kādēļ izvēlējāmies vienas vai citas rīcības. Tālāk katrs var izvēlēties sev vēlamo rīcības modeli vai pilnveidojamo prasmi un ar to eksperimentēt tālāk piedāvātajās metodēs un spēlēs.
Lielākais ieguvums ir tieši brīva atļauja eksperimentēt, kļūdīties ar prieku un spēlēties ar dažādām pieejām. Šādā veidā gan apgūstot jaunu prasmi, gan identificējot sev veiksmīgākos rīcības un uzvedības modeļus!

[Pievienoties Tuvākajai nodarbībai]


Komentāri

Email again:

Iepriekšējā

Pašapziņas formula

Nākamā

8 veidi jēgpilnas sarunas izveidošanai

Dalīties ar šo rakstu