Pielietojamā improvizācija:

 mācībās, apmācībās un konsultāciju sesijās


  • Dalībnieku uzmanības noturēšana,
  • interesanti un vēl neizmantoti praktiskie uzdevumi, kas viegli pielāgojami dažādām tēmām,
  • uzdevumi, kas parāda un trenē teroiju praksē
  • oriģinalitāte un plašs dažādu piemēru un stāstu klāsts


Šie vienmēr bijuši apmācību vadītāju un pasniedzēju izaicinājumi. Tam visam klāt nācis arī tiešsaistes izaicinājums.


Pielietojamā improvizācija ir unikāla,  Latvijā jauna un pasaulē pēdējos gados strauji popularitāti ieguvusi metode, kuru izmanto apmācībās, nodarbībās un mācību stundās.


Metodes pamatā ir improvizācijas teātra treniņu spēles un tehnikas, kas vienlaicīgi simulē ikdienas apstākļus un trenē jaunu reakcijas modeļu izveidi, lai veiksmīgi rīkotos šajos apstākļos. 

Metode palīdz apmācību dalībniekiem izprast savas rīcības iemeslus, praktiski izprast pasniegto informāciju, kā arī psiholoģiski drošā vidē  trenēt jaunas prasmes un to pielietojumu savā ikdienā.